ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 18. zasedání rady města konaného dne 17. 6. 2015

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, spol. sr.o. se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01, na akci „Oprava objektu č.p. 475 v ul. Vrchlického, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SOLVENDA, s.r.o., na akci „Oprava zatrubnění vodoteče v rámci terénních úprav na Hágu, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu ENWER s.r.o. na akci „Regulace a řešení systému tepla na ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno vyloučenému uchazeči „Oznámení o vyloučení“ a vybranému uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, spol. s r.o., se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01 na akci „Izolace a podřezávka suterénního zdiva v části prostoru šaten na ZŠ Husova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno vyloučenému uchazeči „Rozhodnutí o vyloučení nabídky“ a ostatním uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města projednala „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a „Potvrzení o přijetí dotace“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací - Frýdlant“, a souhlasí s jejich zněním a pověřuje starostu podpisem dokladu „Potvrzení o přijetí dotace“.

Rada města souhlasí s poskytnutím 2 ks kamer eXcam N50 včetně karty Micro SDHC Policii ČR, obvodní oddělení Frýdlant v hodnotě 6.420,- Kč a 1 ks kamery eXcam N50 včetně karty Micro SDHC Městské policii Liberec, za účelem výkonu služby na území měst a Frýdlant v hodnotě 3.210,- Kč na základě darovací smlouvy.

Rada města po projednání souhlasí s přidělením bytové jednotky manželům Anně a Jaroslavu Manychovým dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s výměnou bytové jednotky v ulici Míru 137, Frýdlant paní Měchové po bytové jednotce paní Králové dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí v souladu s Pravidly pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných Městem Frýdlant s výší mimořádné odměny Mgr. Věře Dunajčíkové, Mgr. Jaroslavě Smolové a Ondřeji Havlínovi dle výše předložených návrhů. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu hlavní činnosti na rok 2015 a pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků.

Rada města po projednání schvaluje ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant mimořádnou odměnu za 2. pololetí roku 2014 za plnění jmenovitých úkolů a kladný hospodářský výsledek dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s 3 měsíčním zkušebním provozem „Městské hromadné autobusové dopravy ve Frýdlantu“ 2 x denně dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o opravě komunikací v ul. Lužická, Hálkova a Palackého, Frýdlant

- prodej vozidla společnosti Teplo Frýdlant s. r. o.

- zavření MŠ Bělíkova, jednoho oddělení se neuskuteční

- informace o možném bezúplatném převodu čp. 46, Havlíčkova ul., Frýdlant

- drogová problematika ve Frýdlantu 

10.9.2015 13:46:04 | přečteno 235x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load