ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 17. zasedání rady města konaného dne 10. 6. 2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh kupní smlouvy mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant o převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 1171/20, 1171/21, 1171/22,1171/25 k. ú. Frýdlant, a to včetně dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování finanční podpory a dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 21/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 2.927.667,40 Kč. Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2015 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 10.000,00 Kč. Rada města doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

10.9.2015 13:44:30 | přečteno 157x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load