ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 2. zasedání rady města konaného dne 1. 12. 2014

2. zasedání rady města konaného dne 1. 12. 2014

Rada města souhlasí s prodejem nepotřebného zařízení – cvičebních strojů Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, příspěvková organizace za minimální částku 12.000,- Kč. V případě více zájemců souhlasí s prodejem obálkovou metodou s minimálním příhozem 200,- Kč.

Rada města schvaluje Výroční zprávu Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí návrh statutu sociálního fondu dle předloženého materiálu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant za 3. čtvrtletí roku 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.412.311,60 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 298.400,00 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 43/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.703.691,99 Kč. Součástí rozpočtového opatření je přesun podílu města Frýdlant z výdajů INV akce energetická opatření MŠ Bělíkova na splátku revolvingového úvěru ve výši 1.703.691,99 Kč.  Rada města doporučuje tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 44, 45/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 184.000 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 46/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 400.000 Kč a doporučuje tento materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 9. 2014 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se zněním rozpočtového provizoria na rok 2015 a doporučuje ho předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu 2016 - 2020 a doporučuje ho předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí nabídku pana Jiřího Karáska na prodej areálu společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a. s. dle předloženého materiálu.


8.1.2015 13:27:31 | přečteno 321x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load