ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 122. mimořádnéhoé zasedání rady města konaného dne 24. 9. 2014

122. mimořádného zasedání rady města konaného dne 24. 9. 2014

Rada města po projednání bere na vědomí informace o převodu finančních prostředků v rámci kapitálového rozpočtu r. 2014 dle předloženého materiálu, které připravili příkazci operace správce rozpočtu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení ochranné římsy a chodníkového tělesa na části p. p. č. 1245/1 - levobřežná opěrná zeď (u potrubního mostu) v rámci stavby „Silnice I/13 Frýdlant, ul. Komenského“ a dále souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem předmětné části pozemku po dobu výstavby „Silnice I/13 Frýdlant, ul. Komenského“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom, spol. s.r.o. se sídlem, Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01 na akci „Frýdlant – Vrchlického I. – prodloužení komunikace“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu o rozšíření objemu prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sídlištní čp. 1228, Frýdlant“ za provedení dodatečných prací v rámci změny v provedení vstupu u mateřské školky.

Rada města po projednání schvaluje služební cestu Ing. Dana Ramzera, starosty města do Frýdlantu nad Ostravicí přes Polsko dne 3. 10. 2014.


27.10.2014 10:14:46 | přečteno 364x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load