ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 119. mimořádného zasedání rady města konaného dne 3. 9. 2014

119. mimořádné zasedání rady města konaného dne 3. 9. 2014

Rada města nepovoluje užití znaku města Frýdlant na akci propagace automobilů Porsche. V případě, že bude akce propagace automobilů Porsche spojená s propagací politické strany nebo hnutí, vyžaduje rada města oznámení o jeho konání.

Rada města schvaluje konání předvolebních mítinků na veřejných prostranstvích města Frýdlant pro Komunální volby 2014 ve dnech 4. 9. - 9. 10. 2014 bezplatně. Je nutné mítinky nahlásit předem na odbor majetkosprávní Městského úřadu Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje změnu dopravního řešení na křižovatce ulic Mlýnská a Hejnická, Frýdlant dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- zmapování situace s nepřizpůsobivými osobami ve Frýdlantu - dopis MP Liberec


27.10.2014 10:12:19 | přečteno 365x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load