ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 115. zasedání rady města konaného dne 18. 7. 2014

115. zasedání rady města konaného dne 18. 7. 2014

Rada města určila ověřovatelem usnesení pana Jiřího Stodůlku, pořízením zápisu Ing. Dana Ramzera a schválila program jednání.

Rada města projednala žádost Fotbalového klubu Slovan Frýdlant o pronájem areálu autokempu v Jizerské ulici ve Frýdlantě na období od 18. července 2014 do 20 července 2014 za účelem konání „OLDIESVIDEODISKOTÉKY“ ve dnech 19. – 20. července 2014.

Rada města pronájem schvaluje za těchto podmínek:

1. Cena pronájmu činí 1,-- Kč, s ohledem na skutečnost, že se jedná o akci pořádanou ve prospěch neziskové organizace podporující rozvoj sportu dětí a mládeže

2. Nájemce věc projedná s nájemcem části areálu panem Stanislavem Novotným

3. Bude areál užívat v souladu s předmětem nájmu

4. Nájemce odpovídá za úklid všech prostor souvisejících s nájmem

5. Náklady související s odběrem vody a elektrické energie jsou v době konání akce k tíži nájemce

6. Pronajímatel si vyhrazuje nájem okamžitě a bez náhrady zrušit pokud by docházelo k ničení majetku pronajímatelem nebo jeho činností, nebo pokud by věc nájmu nebyla užívána v souladu s dobrými mravy.

18.8.2014 9:48:36 | přečteno 221x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load