ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 113. mimořádného zasedání rady města konané dne 18. 6. 2014

113. mimořádné zasedání rady města konané dne 18. 6. 2014

Rada města po projednání souhlasí v souladu s Pravidly pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných městem Frýdlant s výší odměny za I. pololetí roku 2014 Mgr. Věře Dunajčíkové, ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Mgr. Jaroslavě Smolové, ředitelce ZŠp a ZŠs Frýdlant dle předložených návrhů. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu hlavní činnosti na rok 2014 a pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků.

1. Rada města po projednání bere na vědomí vyjádření Ing. Daniela Jíry ze společnosti JAP projekt s. r. o. k úpravě křižovatky – silnice I/13 Frýdlant, ul. Komenského dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá starostovi prověřit možnosti zřízení přechodu v ul. Žitavská, Frýdlant.

21.7.2014 15:42:20 | přečteno 239x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load