ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 111. mimořádného zasedání rady města konané dne 4. 6. 2014

111. mimořádné zasedání rady města konané dne 4. 6. 2014

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SYBAN s. r. o. se sídlem ulice 28. Října 60, 460 07 Liberec 7 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Bělíkova čp. 891 Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo vyloučenému uchazeči zasláno „Oznámení o vyloučení uchazeče“ a aby bylo doručeno ostatním uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města projednala rozšíření snížení stavebních prací na akci „obnova torza hradeb a úprava jejich okolí, Frýdlant – Okružní ulice“ a souhlasí se snížením ceny o -1.212,- Kč bez DPH za provedení víceprací a méněprací a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku ke smlouvě o dílo s firmou BENNE, s. r. o.

21.7.2014 15:40:33 | přečteno 174x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load