ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 109. mimořádného zasedání rady města konané dne 28. 5. 2014

109. mimořádné zasedání rady města konané dne 28. 5. 2014

Rada města po projednání souhlasí s udělením plné moci k řešení pohledávek a závazků panu Mgr. Martinu Vondroušovi, advokátu vykonávajícímu advokacii jako společník společnosti SPOLAK advokátní kancelář s. r. o. se sídlem 8. března 21/13, Liberec V – Kristiánov dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SNOWPLAN, spol. s r. o. se sídlem Valdštejnská 7, Jilemnice, 514 01 na akci „Zpracování projektové dokumentace- odkanalizování lokality Hág, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu KEnergy, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 229/7, Liberec 460 07 na akci „Provedení nového systému měření a regulace stávajících rozvodů vzduchotechniky v CJ, Frýdlant“a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

21.7.2014 15:15:01 | přečteno 222x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load