ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 107. mimořádného zasedání rady města konané dne 12. 5. 2014

107. mimořádné zasedání rady města konané dne 12. 5. 2014

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, s.r.o. se sídlem Železná 824, Frýdlant 464 01 na akci „Stavební úpravy na ZŠ Bělíkova pro provizorium MŠ, 1. a 2. etapa – výměna oken a stavební úpravy v 1.N.P“ a ukládá starostovi, aby bylo vyloučenému uchazečovi zasláno „Oznámení o vyloučení uchazeče“ a aby bylo doručeno oběma uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí záměr vybudování požárního schodiště na ZŠ Bělíkova a schvaluje zadání přípravy projektové dokumentace p. Milanu Vavruškovi a ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení odboru majetkosprávního připravit zadání a vyhodnocení výběrového řízení na tuto akci.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení odboru majetkosprávního projednat harmonogram obsazenosti mateřských škol z důvodu zateplení všech mateřských škol s Mgr. Dunajčíkovou, ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- dřevěný objekt – dodržování požárních předpisů na ZŠ Bělíkova – provizorium

- nové plynové sporáky ve Školní jídelně Frýdlant

- regulace topení na ZŠ Bělíkova, Frýdlant

- oprava kašnového rozvodu v ul. Husova, Frýdlant

- náhon u PennyMarketu, majetek společnosti STAVO

- informovat Povodí Labe, s. p. o potřebě vyčistit náhon v jejich majetku

- od 12. 5. 2014 uzavření ul. Hejnická, Frýdlant

- náhon u zámeckého rybníka 

21.7.2014 15:12:55 | přečteno 204x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load