ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 104. zasedání rady města konané dne 23. 4. 2014

1. Rada města po projednání souhlasí s návrhem financování energetických opatření na školských budovách dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí s přijetím revolvingového úvěru ve výši 10 mil. Kč a zároveň souhlasí s požadavky na úvěr dle předloženého materiálu.

3. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p. č. 4633 o výměře cca 310 m2, k. ú. za cenu 200,- Kč/m2 formou budoucí kupní smlouvy. Převod bude realizován po kolaudaci objektu dle schváleného záměru. Termín splnění do 23. 4. 2014.

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat v souladu s čl. 8 odst. 4 Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy dozorčí rady paní Němcovou,; paní Ing. Beranovou, a paní Helenu Freibergovou.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s., úplné znění ke dni 18. 4. 2014.

21.7.2014 15:07:34 | přečteno 195x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load