ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 102. mimořádného zasedání rady města konané dne 2. 4. 2014

102. mimořádné zasedání rady města konané dne 2. 4. 2014

Rada města bere na vědomí smlouvu o započtení pohledávek mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společnosti, a. s. Zahradní 768, Frýdlant dle předloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města pověřuje pana Jiřího Stodůlku kontrolou a schvalováním předložených podkladů od HC Frýdlant, Fügnerova 1389, Frýdlant na základě, kterých bude čerpána investiční dotace na zastřešení zimního stadionu Frýdlant.

2. Rada města schvaluje pana Jiřího Stodůlku jako příkazce operace u investičních výdajů spojených s dotací pro HC Frýdlant, Fügnerova 1389, Frýdlant na výstavbu zastřešení zimního stadionu Frýdlant a zároveň pověřuje vedoucí odboru finančního úpravou limitovaných příslibů.

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 46/33 o výměře cca 310 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 10. 4. 2014

21.7.2014 14:17:08 | přečteno 152x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load