ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 1. zasedání rady města konaného dne 28. 11. 2014

1. zasedání rady města konaného dne 28. 11. 2014

Rada města schvaluje platové výměry ředitelek – ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant, ZŠ, MŠ a ZUŠ Frýdlant a ředitele Školní jídelny Frýdlant, p. o. dle předloženého materiálu s platností do 31. 12. 2014.

Rada města schvaluje platový výměr ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje volební řád pro volby členů do školských rad základních škol zřizovaných městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s bezúplatným převodem nevyužité konstrukce na překážku ze skateparku Frýdlant na město Hejnice dle předložené žádosti.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OLP/3281/2014 mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec na p. p. č. 1149 a 3111, k. ú. Frýdlant v rámci akce „Frýdlant – ulice Bělíkova – revitalizace uličního prostoru, k. ú. Frýdlant“.

Rada města po projednání schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 9. 12. 2014 dle předloženého materiálu. 

8.1.2015 13:26:19 | přečteno 331x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load