ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 95. mimořádného zasedání rady města

-Rada města po projednání souhlasí s darovací smlouvou o bezúplatném převodu technického IT vybavení od Ministerstva vnitra ČR v celkové hodnotě 505.535,44 Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

-Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 19 m2 v ul. Komenského, Frýdlant panu  dle předloženého materiálu.

-Rada města revokuje své usnesení č. 1924/2013 ze dne 16. 12. 2013.

-1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti pana Jaroslava Vančuru.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti pana Ing. Ludvíka Řičáře.

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti paní Ing. Hanu Hermovou.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- cena vodného a stočného FVS, a. s. na rok 2014

15.1.2014 15:52:44 | přečteno 446x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load