ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 91. zasedání rady města

U S N E S E N Í

91. zasedání rady města konaného dne 27. 11. 2013

Přítomni: Hynek Buriánek, Jiří Havel, MVDr. Ladislav Hlávka, Ing. Dan Ramzer, Jaroslav Vančura

Omluveni: Ing. Petr Beran, Jiří Stodůlka Ing. Veronika Bubeníčková

Hosté: Bc. Zdena Ubiasová

A) SPLNĚNÁ USNESENÍ

B) NESPLNĚNÁ USNESENÍ

Usnesení č. 350/2011 – Zodpovídá Ing. Ramzer – starosta

Usnesení č. 948/2012 – Zodpovídá Ing. Beran – II. místostarosta

Usnesení č. 952/2012 – Zodpovídá Bc. Černá – vedoucí OMS

Usnesení č. 1151/2012 – zodpovídá Ing. Ramzer – starosta

Usnesení č. 1230/2012 – Zodpovídá Bc. Černá – vedoucí OMS

Usnesení č. 1259/2013 – Zodpovídá Bc. Černá – vedoucí OMS

Usnesení č. 1279/2013 – Zodpovídá Ing. Ramzer – starosta

Usnesení č. 1305/2013 – Zodpovídá Bc. Černá – vedoucí OMS

Usnesení č. 1492/2013 – Zodpovídá Ing. Štrom – vedoucí OK

Usnesení č. 1537/2013 – Zodpovídá Ing. Ramzer – starosta

Usnesení č. 1563/2013 – Zodpovídá Bc. Černá – vedoucí OMS

Usnesení č. 1651/2013 – Zodpovídá Bc. Černá – vedoucí OMS

Usnesení č. 1653/2013 – Zodpovídá Bc. Černá – vedoucí OMS

Usnesení č. 1656/2013 – Zodpovídá Bc. Černá – vedoucí OMS

C) RADA PROJEDNALA NA SVÉM DNEŠNÍM ZASEDÁNÍ

Usnesení č. 1865/2013

Rada města schválila předložený a doplněný program, určila ověřovatelem usnesení pana Jaroslava Vančuru a zápisem pověřila paní Danu Kiliánovou.

HLASOVÁNÍ PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 1866/2013

Rada města projednala Smlouvu č. 13155053 o poskytnutí dotace ze Státního fondu ŽP ČR, v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Zateplení objektu a výměna oken nové části – ZŠ Bělíkova, č.p. 977 Frýdlant“, a souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

HLASOVÁNÍ PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení bylo přijato

Zodpovídá: Bc. Ubiasová – vedoucí IO

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

Frýdlant, 27. 11. 2013

15.1.2014 13:32:21 | přečteno 553x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load