ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 84. mimořádného zasedání rady města

Informace z 84. mimořádného zasedání rady města

-Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu KVAPRO, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 343, Nové Město pod Smrkem 463 65 na akci „Zateplení objektu a výměna oken nové části – ZŠ Bělíkova, čp. 977 Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno oběma uchazečům a aby byla po zákonné lhůtě podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

-Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE, spol. s r. o., se sídlem Železná 824, Frýdlant na akci „Schody na p. p. č. 1136, 1168, 1162/1, k. ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno oběma uchazečům a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. Realizace akce do 31. 5. 2014.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- opravy komunikací
- napojení školní jídelny na plyn
- prostory na vaření pro p. Jirečka
- zeleň – alej od školního statku směrem dolů
- údržba alejí na Hartě - domluva s pí Dvořákovou, ředitelka SŠHL Frýdlant
- úklid opadaného listí na cyklostezce

9.1.2014 14:56:16 | přečteno 333x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load