ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 82. mimořádného zasedání rady města

Informace z 82. mimořádného zasedání rady města

1. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant, Fügnerova 1389, kterým se v článku I, doplňují pronajaté pozemky p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2 a p. č. 1173/3 o výměře 82 m2, vše k. ú. Frýdlant. Tyto pozemky se pronajímají na dobu určitou 30-ti dnů ode dne schválení radou města. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemků p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2 a p. č. 1173/3 o výměře 82 m2, vše k. ú. Frýdlant za účelem výstavby zastřešení zimního stadionu Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Fügnerova, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí návrh smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant včetně příloh dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí finanční podpory mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant dle předloženého návrhu.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- zpráva o rekonstrukci ul. Mládeže, Frýdlant 

9.1.2014 14:53:39 | přečteno 301x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load