ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 77. zasedání rady města

Informace ze 77. zasedání rady

-Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o žádosti Ministerstva financí ČR o vyjádření města Frýdlant k regulaci provozu výherních loterijních automatů na území města Frýdlant s ohledem na zahájení řízení, které má směřovat k odebrání licencí jednotlivých provozovatelů v souvislosti s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.

-Rada města projednala v rámci investiční akce „Rekonstrukce ulice Mládeže ve Frýdlantu“ závěry setkání s dotčenými obyvateli města Frýdlant. Na tomto základě bere na vědomí výsledky tohoto jednání:

a) schvaluje na základě žádosti manželů Vejběrových přesun dláždění mozaiky na úroveň hranice jejich pozemku p. č. 115, k. ú. Frýdlant a DDM p. č.  113/1, k. ú. Frýdlant

b) schvaluje zřízení přechodu pro chodce ve spodní části ul. Mládeže, Frýdlant

c) schvaluje úpravu projektu před dokončením v části navazující na Havlíčkovo náměstí, kdy dojde k navázání nového a stávajícího asfaltového povrchu bez zvýrazněného krytí výkopu kanalizace mezi šachtami

-Rada města vzala na vědomí přípravu projektu (schody z ul. Fügnerova do ul. Bezručova u zimního stadionu).

9.1.2014 14:27:20 | přečteno 311x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load