ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 65. mimořádného zasedání rady města

Informace z 65. mimořádného zasedání rady města

Rada města schválila bezplatné užívání ledu na zimním stadionu Frýdlant dne 19. 1. 2013 v rozsahu 7 hodin za účelem pořádání turnaje „Starých gard“ organizovaným HC Frýdlant.

Rada města schvaluje přidělení prostředků do sociálního fondu ve výši 3,5 %.

Rada města bere na vědomí návrh statutu sociálního fondu dle předloženého materiálu a doporučuje ho ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2013 dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje, s ohledem na nutnost tvorby rozpočtových úspor a rezerv, přijetí tohoto opatření - jednotliví správci rozpočtových kapitol zajistí k 30. 6. 2013 čerpání výdajů běžného rozpočtu, které nejsou smluvně vázány, do max. výše 40% schváleného rozpočtu.

Rada města pověřuje odbor finanční a obecní živnostenský úřad přípravou návrhu nájemních smluv, smluv o reklamě a ostatních smluvních vztahů uzavřených mezi městem Frýdlant a druhými osobami ohledně organizace Valdštejnských slavností 2013 do výše závazku 200 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

Rada města ukládá starostovi požádat město Raspenavu o předložení splátkového kalendáře na úhradu nákladů spojených s přípravou napojení kanalizace Raspenava na kanalizační síť a ČOV Frýdlant.

Rada města schvaluje zahraniční služební cesty starosty města dne 23. 1. 2013 do SRN – Vánoční koncert v Zittau a dne 26. 1. 2013 do PL – Novoroční koncert Mirsk.

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu I. místostarosty p. Vančury dne 26. 1. 2013 do SRN – Veletrh cestovního ruchu – Dresden.

Rada města ukládá starostovi a tajemnici předložit do 28. 2. 2013 materiál týkající se rozvahy zajištění stravování zaměstnanců města Frýdlant ve Školní jídelně Frýdlant nebo dle stávajícího systému.

4.2.2013 16:23:10 | přečteno 478x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load