ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 63. mimořádného zasedání rady města

Informace z 63. mimořádného zasedání rady města

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 169.201,00 Kč.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitosti a věci movité (Betlém) uzavřenou mezi městem Frýdlant a paní  Kubátovou dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu mezi městem Frýdlant a Hasičským sborem Libereckého kraje, Barvířská ul. 29/10, Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje realizaci projektu „Nové impulsy pro rozvoj cestovního ruchu Frýdlant – Žitava“, kde je Město Frýdlant projektovým partnerem a zároveň spolufinancování ve výši 10% celkových nákladů = 839.594,- Kč a předfinancování dvou po sobě následujících etap ve výši 6.630.408,- Kč.

4.2.2013 15:36:47 | přečteno 949x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load