ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 56. mimořádného zasedání rady města

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Zpracování úplné aktualizace ÚAP ORP Frýdlant“Ing. E. Žaludu  a ukládá starostovi, aby bylo „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ doručeno uchazečům o zakázku a aby s vítězným uchazečem byla podepsána smlouva o dílo.

Rada města projednala Dodatek č. 2 ke smlouvě LB/0793/S, o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na akci „Městské muzeum Frýdlant – rekonstrukce památkově chráněného objektu“ a souhlasí s jeho obsahem a pověřuje starostu jeho podpisem.

Rada města po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Přestavba části objektu ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu na oddělení MŠ“ firmu BENNE, s. r. o.  a ukládá starostovi, aby bylo odesláno vyloučeným uchazečům „Oznámení o vyloučení nabídky“ a dále aby bylo doručeno všem uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. Pokud nebude vítězný uchazeč akceptovat podmínky, automaticky postupuje další uchazeč v pořadí.

Rada města projednala rozšíření a snížení objemu prací na akci „Objekt čp. 3, Frýdlant – odbourání dvorní přístavby a opravy fasád objektu“ a souhlasí s celkovou cenou za dílo, která se snížila o – 85,52 Kč a ukládá starostovi, aby zahájil projednání a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou DKK Stav, s. r. o.

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- rekonstrukce komunikace v ul. Lužická, ul. Mládeže
- naučná stezka pro děti v lese směrem k bývalé bažantnici 

18.10.2012 13:03:51 | přečteno 774x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load