ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 49. mimořádného zasedání rady města

Rada města po projednání schválila rozpočtová opatření č. 18, 19, 20/2012 dle předložené tabulky ve výši příjmů 5.637.454,11 Kč a výdajů 5.475.454,11 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 162.000,- Kč bude započítán do zůstatku účtu. Rada města doporučuje tato rozpočtová opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání vzala  na vědomí výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru dle předloženého materiálu a doporučila  zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a. s. v bankou navrženém znění s pohyblivou úrokovou sazbou včetně zajištění.

Rada města schválila  použití finančních prostředků z úvěru od České spořitelny a. s. na tyto akce: 

doplatek stávající jistiny stávajícího úvěru u  Komerční banky a. s.
oprava komunikací v ul. Mládeže a ul. Lužická
digitalizace městského kina  

Rada města po projednání souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 21/2012 dle předložené tabulky ve výši příjmů 16.075.915,00 Kč a výdajů 19.278.521,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování 8115) ve výši 3.202.606,00 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučila  toto rozpočtové opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. 

Zároveň rada města doporučila  zastupitelstvu města schválit financování těchto akcí:

1. Doplacení jistiny stávajícího úvěru u KB 
2. Oprava komunikace v ul. Mládeže a ul. Lužická
3. Digitalizace kina 

Rada města po projednání schválila  jako vítěze výběrového řízení na akci „Oprava mostků po povodni v ul. Dlouhá, Frýdlant“ firmu N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. se sídlem Nerudova 2215, Litoměřice 412 01. 

Rada města po projednání schválila aktualizovaný Strategický plán města Frýdlant 2012-2015 dle předloženého elektronického materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

10.7.2012 14:53:21 | přečteno 525x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load