ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 37., 38., 39. zasedání rady města

Rada města souhlasila:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2476/1 o výměře 1633 m2, k. ú. Frýdlant 5-ti kolovou obálkovou metodou s vyvolávací cenou 500 Kč/m2, s minimálním příhozem 50 Kč/m2, který se nachází  v ul. Kodešova,

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 3756 o výměře 1550 m2, k. ú. Frýdlant, lokalita K Zátiší

- s vyhlášení výběrového řízení a s návrhem zadání na akci „Dodávka sad senzorů pro experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska“

- s přidělením  bytu  č. 3 v Havlíčkově ulici 304  panu L. Vacátkovi

- s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března

Rada města schválila:

- zaplacení 3 měsíčních nájmů před uzavřením nových nájemních smluv na nebytové prostory

- pravidla pro vyřazování movitého majetku pronajatého Nemocnici Frýdlant, s. r. o. a zřídila  pro tuto činnost komisi ve složení: Hynek Buriánek (radní), MVDr. Ladislav Hlávka (radní) a Bc. Martina Černá (pracovnice MěÚ Frýdlant)

- veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie uzavřenou mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant dle předloženého materiálu a  pověřila  starostu podpisem smlouvy

Rada města vzala na vědomí:

- rozpočet na rok 2012 Bytového hospodářství Frýdlant  a současně uložila paní Šlejtrové, která je pověřená vedením BHF, zajistit monitoring nákladů na energie na sále restaurace Beseda v určeném termínu

- vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava střešního pláště bytového domu v ul. U Nemocnice 1242 – 1244

- časový harmonogram zpracování  Územního plánu města Frýdlant, u kterého dodavatel  nyní vyhotovuje koncept a  dle smlouvy má být předán městu  nejpozději na začátku května 2012

- výzvu k podání nabídek na akce „Cesta ke kvalitě“ a „Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech – Od řemesla k řemeslu“

- vyhlášení nabídkového řízení na zajištění odchytu a následného umístění a péče psů a koček na území města Frýdlant

Rada města nesouhlasila:

- s uzavřením smlouvy na prodej stavebních pozemků v lokalitě ul. Spojovací s realitními kancelářemi

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2476/1, který se  nachází v ul. Kodešova

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 1673/2 v ul. Dlouhá

Rada města uložila:

- starostovi sjednat navýšení nájemného pro  Úřad práce Liberec v souvislosti s vybudováním nájezdové rampy na pracovišti Frýdlant, Železná ul. 

23.3.2012 11:35:50 | přečteno 682x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load