ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 8.,9.,10. zasedání rady města

Informace z 8.,9.,10. zasedání rady města

Rada města souhlasí:

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova s MUDr. Brožíkem za účelem zřízení ordinace praktického lékaře s  paní V. Čambalovou a paní R. Wittmayerovou , které budou v pronajatých prostorách poskytovat masérské služby a se Zdravotnickou záchrannou službou LK, za účelem zřízení zázemí

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 74, náměstí T. G. M.,  s P. Polčákem, pro zázemí autoškoly,  dále s firmou Geometrické plány, zastoupené R. Cýrusem a s firmou SMP CZ, zastoupené Ing. Freudlem

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 120 m2 v suterénu objektu čp. 927, ul. Tyršova, (Beseda) s firmou Marvin Style, zastoupenou M. Sekáčem

- s uzavřením podnájemní smlouvy od 1. 3. 2011 mezi nájemcem firmou Silueta-Bayers, zastoupenou  paní J.  Bajerovou  a firmou V. Z. U. Směnárna, a. s. na část nebytových v objektu čp. 4, nám. T. G. M.

- s podílem  města na nákladech na realizaci systémů Dolby  Stereo zvuku ve frýdlantském kině byl zahrnut do celkového rozpočtu na obnovu a dále požaduje prověřit využitelnost stávajícího zvukového zařízení

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant k zjištěným nedostatkům  Krajskou hygienickou  stanicí  Liberec a ukládá ředitelce Mgr. Věře Dunajčíkové předložit rozpočet nutných nákladů k jejich odstranění

- zprávu o provedených opravách na majetku města v areálu Nemocnice Frýdlant a o provedeném technickém zhodnocení a nadlimitních opravách 

Rada města jmenovala členy komise pro výběrová řízení obálkovou metodou pro prodeje, pronájmy majetku města Frýdlant ve složení: Jiří Stodůlka, MVDr. Ladislav Hlávka, Bc. Martina Černá, Jan Mráz, Věra Richtermocová pro volební období 2010 - 2014

Rada města schvaluje:

- zrušení Odboru finančního a převedení agendy pod Odbor obecní živnostenský úřad a zřízení finančního oddělení a dále  schvaluje změnit název Odboru obecního živnostenského úřadu na Odbor finanční a obecní živnostenský úřad.

- přidělení  bytu č. 36 v Domově s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant panu J. Trněnému

- výši neinvestičních nákladů na 1 dojíždějícího žáka za rok 2010 takto: 1 žák základní školy ve výši 4.635,- Kč, 1 žák ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant ve výši 14.495,- Kč, tyto položky platí obce, které nemají zřízenu základní nebo speciální školu

- vítěze výběrového řízení na „Dodávku nového hasičského terénního vozidla“, kterým je  společnost A. Charouz, s.r.o., vítěze na výměnu okenních otvorů  objektu čp. 3 na náměstí T. G. Masaryka  firmy  SAVA, s. r. o. a PERENA Liberec, s. r. o.

31.3.2011 21:56:45 | přečteno 992x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load