ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 6. a 7. zasedání rady města

Rada města vzala na vědomí:

- informace o postupu zpracování nového Územního plánu města Frýdlant

- žádost obyvatel lokality ul. Oblačná a dále nesouhlasí s vyřazením této komunikace z kategorie místních komunikací.

Rada města schvaluje:

- změnu pravidel pro přidělování a užívání bytů v Domově s pečovatelskou službou Frýdlant s účinností od 1. 2. 2011.

Rada města souhlasí:

- s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením Tibetské vlajky

- s navýšením poplatku na 1000,- Kč za jeden přijatý přestupek proti občanskému soužití k řešení v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi

-  s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor  v 1. patře OD Sever,  s Hien Pham Thi do 31. 12. 2011

- s uložením dočasně volných peněžních prostředků ve výši 10 mil. Kč u Komerční banky, a. s. za nabídnutých nejvýhodnějších podmínek.

-  s podáním žádosti do Grantového fondu Libereckého kraje, za účelem získání dotace a jejímu následnému využití na provoz dětského dopravního hřiště

Rada města nesouhlasí:

- s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s obcí Dětřichov na  přestupkovou agendu z důvodu nedostatečné personální kapacity

- se zvýšením ceny za provoz sběrného dvora. V této položce bude město Frýdlant akceptovat cenu roku 2010.

31.3.2011 21:55:50 | přečteno 787x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load