ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 25., 26., 27. zasedání rady města

Rada města souhlasí:

- s vrácením pronajatých vozidel na ČOV Frýdlant – Škoda Felicia a  fekální vůz od nájemce Frýdlantské vodárenské pronajímateli Městu Frýdlant a dále souhlasí s jejich prodejem

- s vyhlášením záměru na prodej pozemků p. č. 1480/2, 1480/3, 1480/4, 1480/5, 1480/6  vše v k. ú. Frýdlant, lokalita Spojovací.  Pozemky budou prodány min. pětikolovou obálkovou metodou , vyvolávací cena  se stanovuje ve výši 650,- Kč/m2.

Rada města bere na vědomí:

- informace ředitele Nemocnice Frýdlant, s. r. o. Ing. Václavíka o vývoji Nemocnice Frýdlant, s. r. o. v dalších letech.

- informace z jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Libereckého kraje o opravě mostu v ulici Míru v roce 2012

Rada města schvaluje:

- vítěze výběrového řízení na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, škody na komunikacích 4. část“ firmu STRABAG

- vítěze výběrového řízení na akci „Povodně 2010 – Frýdlant, most v ulici Raisova“ firmu PSVS, a. s.

- vítěze výběrového řízení firmu Miroslav Velcl  na akci „Výstavba zpevněných ploch ve městě Frýdlant“

- vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, s. r. o.,  na akci „Přístupová komunikace pro RD v ul. Větrná“ 

- příspěvek z výherních hracích přístrojů Šachovému klubu Frýdlant a Chovatelům Frýdlant

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 1141, ul. Strmá,  a přilehlých pozemků 

- s povolením záboru veřejného prostranství – část plochy před čp. 107, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant pro Hien Pham Thi,

- se snížením nájmu na pronájem nebytových prostor pro společnost SEMPRO, s. r. o. 

Rada města pověřuje:

- starostu k zajištění dopracování  projektové dokumentace na městskou knihovnu ve III. poschodí OD SEVER,  Ing. arch. Pražákovou a dokumentace s  konečným  návrhem  na řešení objektu č.p. 1407 v ul. Míru

19.12.2011 8:01:55 | přečteno 747x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load