ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 16., 17., 18. zasedání rady města

Rada města souhlasí:
- s uzavřením komisionářské  smlouvy na rok 2011 na provozování dětského dopravního hřiště ve Frýdlantu s Tenisovým klubem Frýdlant
- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Fügnerova uzavřené s MUDr. Zdeňkem Kopalem
- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor  v objektu čp. 630, ul. Míru s panem H. Buriánkem
- s návrhem zadání výběrového řízení na  výstavbu účelové komunikace v ulici Karolíny Světlé
- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1022/1 s paní D. Luňáčkovou
- s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p. č. 656/1, pozemek se nachází za garážemi v ul. Míru

Rada města bere na vědomí:
- ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ul. Míru, Frýdlant paní J. Jechovou a současně bere na vědomí vyhlášení záměru na pronájem těchto prostor

Rada města schvaluje:
- vítěze výběrového řízení na „Stavební úpravy ve 2.N.P. pro zřízení družiny – ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu“ f. o. Michal Jurkovič
- vítěze výběrového řízení na „Kino, Frýdlant – oprava po povodni – část vzduchotechnika a stavební práce“ společnost PULSKLIMA, s.r.o.
- změnu provozování sběrného dvora ve Frýdlantě firmou A. S. A. a to následovně:
Pondělí 700 – 1100 hodin
Středa 700 – 900 hodin a 1400 - 1500 hodin
Čtvrtek 700 – 900 hodin a 1400 – 1500 hodin
Pátek 1200 – 1400 hodin
a 1. sobota v měsíci
- nový záměr fungování kina Frýdlant včetně nových  služeb, se kterými záměr počítá
a ukládá 1. místostarostovi do 15. 9. 2011 předložit rozpočet a koncepci technicko organizačního plánu kina  a dále schvaluje úpravu rozpočtu – 200 tis. Kč ze zůstatku účtu a + 200 tis. Kč na kulturu, částka bude sloužit na dovybavení prostor kina
- převod nepotřebného majetku automobilu CAS 25 Škoda 706 z vlastnictví města  do vlastnictví obce Heřmanice

Rada města nesouhlasí:
- se zrušením Gymnázia Frýdlant a přechodem osmiletého Gymnázia pod Střední školu hospodářskou a lesnickou Frýdlant. Hlavním důvodem je nedostatečná politická garance budoucnosti zachování gymnaziálního vzdělání na Frýdlantsku. Proto tedy rada města Frýdlant vyzývá všechny členy zastupitelstva Libereckého kraje, aby schválili přechod Gymnázia Frýdlant do zřizovací pravomoci města Frýdlant k takovému datu, které umožní jeho bezproblémové financování a provoz, jenom tak může být zachována budoucnost gymnaziálního vzdělávání na Frýdlantsku
- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1022/1, pozemek se nachází v ul. U Nemocnice
- s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1042, pozemek se nachází v ul. Lužická
- vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2560/134, pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou

30.8.2011 15:56:47 | přečteno 931x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load