ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 11., 12., 13., 14., 15. zasedání rady města

Rada města souhlasí:
- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ulici Míru čp. 172, Frýdlant s firmou LUANA, s. r. o., Liberec
- s prodloužením nájemní smlouvy s firmou BENNE, s. r. o., Železná 824, Frýdlant na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 824, ul. Železná
- s uzavřením smlouvy o nájmu technického zařízení – ČOV Frýdlant s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s.,
- s přidělením bytu v Hasičské zbrojnici v ul. Okružní, panu M. Žebrovi
- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, s firmou OCULUS v. o. s.
- se zřízením speciální třídy pro děti s vadami řeči při mateřské škole a přípravné třídy při základní škole pro školní rok 2011/2012

Rada města vzala na vědomí:
- zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2010
- seznam spravovaných objektů Bytovým hospodářstvím Frýdlant
- zprávu o realizaci protidrogové politiky Frýdlant

Rada města ukládá:
- ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zajistit odstranění nedostatků zjištěných při kontrole Krajské hygienické stanice Liberec v Budově ZŠ Husova

Rada města schvaluje:
- vítěze výběrového řízení na „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Frýdlant“ společnost EKOLES-PROJEKT, s. r. o. 
- vítěze výběrového řízení na akci „Instalace systému DOLBY DIGITAL SURROUND EX v městském kině“ společnost SONING Praha, a. s.
- plánovanou aktivitu občanského sdružení Brána pro kulturu a souhlasí s prováděním průvodcovských služeb ve Frýdlantu

30.8.2011 15:54:42 | přečteno 837x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load