ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 95. zasedání rady města

Rada města souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej budovy čp. (Garni) 651 na pozemku p. č. 1340, pozemku p. č. 1340 o výměře 359 m2, pozemku p. č. 1339/2 o výměře 102 m2, pozemku p. č. 1336 o výměře 443 m2, vše k. ú. Frýdlant za těchto podmínek:

1. etapa: žadatelé předloží žádost se záměrem využití objektu - využití, nákres vzhledu objektu a vnitřní dispozice po stavebních úpravách. Termín předkládání na Městský úřad Frýdlant, odbor majetkosprávní nejpozději do 15. 11. 2010 do 14.00 hodin.

2. etapa: na zasedání rady města bude vybrán uchazeč, se kterým bude doporučeno uzavřít kupní smlouvu zastupitelstvu města.

Podmínky prodeje: prodej bude uskutečněn formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude zaplacena polovina kupní ceny, kterou stanoví zastupitelstvo města a po kolaudaci alespoň jednoho podlaží objektu bude uzavřená řádná kupní smlouva a doplacena zbývající část kupní ceny. Kolaudace jednoho podlaží musí být uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2012.

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 305 m2 v objektu čp. 824, ul. Železná, Frýdlant s Úřadem práce Liberec na dobu určitou do 30. 9. 2012

- s ukončením nájemní smlouvy na pronájem restaurace Beseda uzavřené s panem J. Petrem dohodu ke konci září 2010 souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu, tzn. restaurace včetně kuchyně

Rada města schválila:

- Smlouvu o pronájmu nemovitostí a věcí movitých pro Nemocnici Frýdlant, s. r. o. - dodatek č. 16 a zároveň schválila Dohodu o započtení pohledávek mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant, s.r.o.

- Smlouvu o nájmu nebytových prostor a o nájmu technologie - dodatek č. 1 pro Školní jídelnu Frýdlant, příspěvkovou organizaci.

Rada města nesouhlasí:

- se snížením nákladů za dojíždějící žáky z obce Bulovka za rok 2009

- se záměrem výstavby skupiny 52 větrných elektráren s celkovým výkonem nižším než 200MW v Polské republice a toto vyjádření zašle na Ministerstvo životního prostředí ČR

7.12.2010 7:18:23 | přečteno 1090x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load