ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 84., 85. a 86. zasedání rady města

Rada města bere na vědomí

¨ Zprávu o činnosti ve školním roce 2009/2010 Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant a výhled činnosti školy na školní rok 2010/2011

¨ Zřízení přípravné třídy v základní škole a speciální třídy pro děti s vadami řeči v mateřské škole při Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Frýdlant pro školní rok 2010/2011

Rada města souhlasí

¨ S vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 824, ul. Železná, Frýdlant

¨ S uzavřením nájemní smlouvy na budovu č. p. 4073, pozemku p. č. 3241/2 a pozemku p. č. 3241/3, k.ú. Frýdlant. Jedná se o areál bývalého zámeckého pivovaru.

¨ S uzavření smlouvy o nájmu technického zařízení - čistírny odpadních vod Frýdlant mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s.

¨ S vyhlášením záměru na prodej budovy č. p. 683. Jedná se o bývalou Mateřskou školu Komenského, Frýdlant.

¨ S vyhlášením záměru na prodej budovy č. p. 4073. Jedná se o areál bývalého zámeckého pivovaru ve Frýdlantě.

Rada města projednala

¨ po projednání schvaluje jako vítěze výběrového řízení na „Optické propojení budov MěÚ Frýdlant v rámci regenerace náměstí T. G. M.“ firmu Silkom, s. r. o. Frýdlant

Rada města nesouhlasí

¨ S vyhlášením záměru na pronájem části pozemku č. p. 457/1, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant.

27.7.2010 10:55:52 | přečteno 1038x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load