ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 2., 3., 4. zasedání rady města

Rada města souhlasila:

- s využitím části rezervního fondu ve výši 35 tis. Kč příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 927, ul. Tyršova /Beseda/ - restaurace a kuchyně s panem P. Schleichertem

- s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě mezi městem Frýdlant a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1124, ul. Fügnerova (plicní ambulance), kterým se prodlužuje platnost nájemní smlouvy a to do 31. 1. 2016

- se zpracováním projektové studie na čp. 1407, ul. Míru (bývalá prodejna koberců)

- s návrhem uzavření smlouvy o pronájmu plochy ke stánkovému prodeji mezi městem Frýdlant a panem V. Chaloupkou v prostoru parkoviště v ulici U Potoka od 1. ledna 2011 do 30. září 2011

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu ředitele Školní jídelny Frýdlant o zajišťování a podmínkách stravování pro Nemocnici Frýdlant s. r. o. a na základě této zprávy uložila řediteli ŠJ provést kalkulaci hodnoty stravování pro školní a ostatní stravování a na základě těchto kalkulací stanovit nové ceny

- přehled o plnění pojišťovny za povodňové škody na nemovitostech v majetku města Frýdlant a dosud uhrazené částky za opravy.

Rada města schválila:

- pravidla pro pronajímání sálu v restauraci Beseda

28.12.2010 14:57:26 | přečteno 1211x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load