ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 1. zasedání rady města ve volebním období 2010-2014

Rada města souhlasí:

- se zasláním žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje o vypracování plánu územní ochrany pro oblast městské památkové zóny ve Frýdlantu

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 4, nám T. G. Masaryka, Frýdlant s firmou Silueta Bayers, zastoupená paní J. Bajerovou

Rada města bere na vědomí:

- plnění rozpočtu a přehled zůstatku účtu ke konci září 2010

- výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 1. pol. r. 2010

- zprávu o dílčím vyúčtování č. 1 a konečné vyúčtování prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány obcí v rámci řešení krizové situace při srpnových povodních

- plán zimní údržby komunikací pro město Frýdlant na období 2010 - 2011

- záměr převodu pozemků zrušené železniční úzkorozchodné dráhy Frýdlant - Heřmanice a v případě odsouhlasení převodu ze strany Ministerstva financí ČR doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit jejich bezúplatný převod

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 4193 o výměře cca 400 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Okrouhlá,

Rada města stanovuje:

- cenu za pronájem sálu v restauraci Beseda ve výši 4000,- Kč/akce/den. Tato cena je platná pro období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2011.

Rada města odkládá:

- výběrové řízení na zpracování studie rekonstrukce objektu čp. 1407, ul. Míru,

Rada města schvaluje:

- vítěze výběrového řízení na „Rekonstrukci chladicího zařízení na zimním stadionu ve Frýdlantu“ společnost BRNOFROST, s. r. o.

22.12.2010 16:12:19 | přečteno 1002x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load