ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 80. a 81. zasedání rady města

Rada města schvaluje:

- nájemní smlouvu o umístění reklamní plochy na objekt č. p. 1124 v ulici Fugnerova s firmou a-net Liberec s. r. o.

- vítěze výběrového řízení na dodávku okenních a dveřních otvorů do objektu č. p. 1065 v ulici Novoměstská společnost BREX, spol. s r. o. (dům s pečovatelskou službou)

- záměr pronájmu prostor v č. p. 99, nám. T. G. Masaryka pro pracoviště Úřadu práce Liberec a bere na vědomí ukončení činnosti a nájmu Obvodního oddělení Policie ČR v průběhu I. pololetí 2010.

- záměr změny umístění ředitelství ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant do prostor ZŠ Purkyňova od 1. 7. 2010.

Rada města souhlasí:

- s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 339, ul. Liliová (tiskárna) uzavřené mezi městem Frýdlant a panem B. Paříkem, kterým se doplňuje osoba nájemce o pana R. Jelínka.

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2890, p. p. č. 2892, který bude rozdělen na 2 parcely, p. č. 2784/1 v k. ú. Raspenava

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem plakátovacích ploch a pozemků s firmou RENGL, s. r. o.

- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 3, nám. T. G. Masaryka uzavřené s firmou SEMPRO-SŠL, s. r. o.

- s přijímáním žáků z nespádových obcí do studia na ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

- s vyhlášením záměru na prodej objektu „pradlenky“ včetně pozemku p. č. 1027/6 s věcným břemenem umístění zařízení Tepla Frýdlant.

Podmínky prodeje:

I. etapa - předložení záměru využití objektu (obsah: využití, nákres vzhledu objektu po stavebních úpravách, podnikatelský záměr, počet nových pracovních míst) do 12. 5. 2010.

II. etapa - vybraní zájemci předloží cenové nabídky v pětikolové obálkové metodě, min. cena je 433.560,- Kč, výše min. příhozu 40.000,- Kč, jistina je 50.000,- Kč. Termín předložení nabídek je do 28. 5. 2010, 2. kolo obálkové metody je 2. 6. 2010.

- s uspořádáním 6. kola obálkového výběru na prodej objektu č. p. 3047, ul. Dlouhá, Frýdlant. Minimální vyvolávací cena je 200.000,- Kč s minimálním příhozem 5.000,- Kč. Do 6. kola budou pozváni uchazeči z 5. kola obálkového výběru.

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 74, náměstí T. G. Masaryka s firmou Tesco Stores ČR a. s. od 12. 4. 2010 do 31. 7. 2010

Rada města bere na vědomí:

- havárii topení v budově nemocnice Frýdlant.

23.4.2010 8:42:55 | přečteno 1149x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load