ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 77.,78.,79. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměrů :

- na pronájem pozemku p. č. 3795, který se nachází v lokalitě Zátiší - „polní domky“, pozemku p. č. 1605, který se nachází v ul. Dlouhá,

- na prodej pozemku p. č. 58/2, který se nachází v areálu rybářských sádek

- na prodej pozemku p. č. 67, který se nachází v ul. U Potoka,

- na prodej pozemku p. č. 1152, který se nachází v ul. Fügnerova

- na prodej části pozemku p. č. 1264/1, který se nachází v ul. Máchova u firmy Stavebniny Žilka, s. r. o.,

- na prodej dvou částí pozemku p. č. 2002/1, který se nachází v ul. Úzká,

- na prodej části pozemku p. č. 3123, který se nachází v ul. Zámecká

- na prodej pozemků p. č. 3446/2 a pozemku p. č. 3445 a p. č. 3436, které se nacházejí v ulici K Zátiší

- na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 15, ul. Kostelní za podmínky zajištění stavebních úprav v souladu s předmětem podnikání na vlastní náklady nájemce

- na pronájem nebytových prostor - kanceláře o výměře 17,7 m2 v objektu č. p. 824, ul. Železná

- s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v OD Sever s paní Hien Pham Thi, Družstevní 1300, Frýdlant za nabídnutou cenu

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu o hospodaření v městských lesích Frýdlant předloženou odborným lesním hospodářem Ing. Jiřím Pánkem

- zprávu ředitele školní jídelny Frýdlant o plnění úkolů za II. pololetí 2009 a schvaluje úkoly na I. pol. r. 2010

Rada města schvaluje:

- prodloužení doby platnosti Plánu odpadového hospodářství obce Frýdlant do 31. 3. 2015.

- návrh kupní smlouvy mezi městem Frýdlant a insolvenčním správcem úpadce SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. na část podniku - „Čistírna odpadních vod Frýdlant“ a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu města Frýdlant

- záměr sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi areálu Zámeckého pivovaru č. p. 4073 mezi městem Frýdlant a firmou PCCL, s. r. o.,

- na základě nepříznivého vývoje daňových příjmů rozpočtu města Frýdlant schvaluje záměr odstoupení od akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Bělíkova ve Frýdlantu“

Rada města odkládá:

- záměr na prodej pozemku p. č. 2890 a pozemku p. č. 2892, které se nacházejí v lokalitě Údolí

- záměr na prodej pozemku p. č. 3411, který se nachází v ul. K Zátiší,

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej areálu autokempu ve Frýdlantu.

19.4.2010 8:19:37 | přečteno 1375x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load