ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 76. zasedání rady města

Informace o 76. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru formou obálkové metody na pronájem nebytových prostor ve II. NP obchodního střediska SEVER o výměře 396,65 m2

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1133/2 o výměře 6 m2, který se nachází v ul. Bělíkova, s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 2002/1 o výměře cca 393 m2 a p. p. č. 2002/2 o výměře 385 m2 v ul. Pekelná

- s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2010 na budově frýdlantské radnice

Rada města vzala na vědomí:

- plnění rozpočtu k 31.12.2009

- zprávu vedoucího odboru kultury k problematice zanesení Městské památkové zóny do katastru nemovitostí

- záměr na využití prostor bývalého závodního klubu na náměstí T. G. M. 74 a ukládá vedoucímu odboru kultury vypracovat a předložit do konce února ekonomický rozbor přijatého záměru, z kterého by bylo zřejmé, jaké náklady si provoz klubu vyžádá a jaké příjmy bude produkovat a jak bude provoz technicky a organizačně zajištěn

- vyhlášení výběrového řízení a návrh zadání na „Dodávku okenních a dveřních otvorů do objektu č. p. 1065, ul. Novoměstská“.

- vyhlášení výběrového řízení a návrh zadání na „Zhotovení nového územního plánu pro město Frýdlant“

Různé:

- dopravní značení v ul. Hejnická, navýšení ceny chodníků v městském parku

3.3.2010 9:07:51 | přečteno 1049x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load