ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 75. zasedání rady města

Informace o 75. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s pověřením starosty města, MVDr. Hlávky, p. Foldy, Ing. Dachsové a paní Ubiasové za účelem prověření oprávněnosti nároku technického zhodnocení provedené v objektu frýdlantské nemocnice na majetku města Frýdlant nájemcem Nemocnice Frýdlant, s. r. o. v roce 2009

- s vyhlášením záměru na prodej objektu čp. 3047, ul. Dlouhá formou obálkové metody s vyvolávací cenou 20.000,- Kč, s minimálním příhozem 5 tis. Kč.

- vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 319/7 k. ú. Albrechtice u Frýdlantu

- s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p. č. 2594/1 k. ú. Frýdlant uzavřené mezi městem a MUDr. J. Řehákem, kterým se prodlužuje doba trvání nájemní smlouvy do 31. 12. 2016.

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem ploch pro umístění 2 ks reklamních zařízení na budově čp. 1389 ul. Fügnerova, Frýdlant s firmou ROXY II, a. s. na dobu určitou 5-ti let

- souhlasí a určuje oddávající dny pátek od 14 do 18 hodin a sobotu od 10 do 16 hodin.

Rada města schvaluje:

- stanovení jmenovitých úkolů a kladný hospodářský výsledek Bytového hospodářství Frýdlant pro rok 2010 s tím, že radě města bude v měsíci červnu 2010 předložena průběžná zpráva o plnění

- vítěze výběrového řízení na „Zpracování návrhové části změny č. 4B územního plánu města Frýdlantu“ firmu SAUL s. r. o.,

- vítěze výběrového řízení na „Regeneraci náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“ firmu EUROVIA CS a. s.

- bezúplatný převod nepotřebného majetku - hasičského vozu CAS32-T815 a polní kuchyně pro účely požární ochrany pro město Frýdlant.

- kandidáty pro volbu přísedícího Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2010 - 2014 Ing. Ladislava Hoška a Bc. Dušana Václavíčka

Rada města vzala na vědomí:

- dopravní značení ulice Hejnická

- revitalizaci ulice Kaplického

- jednání s předsedou senátu MUDr. Sobotkou ohledně větrných elektráren v Polsku

Rada města ukládá:

- starostovi předložit návrh řešení provozování a případných oprav v prostorách restaurace Beseda Frýdlant

- ukládá vedoucí majetkosprávního odboru předložit cenovou nabídku na práce týkající se opravy lávky u hasičského cvičiště opravu lávky u tenisových kurtů

Rada města odkládá:

- vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 3123 k. ú. Frýdlant

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 466/1, který se nachází na křižovatce ulic Fügnerova a ČSA

3.3.2010 9:06:36 | přečteno 1117x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load