ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 60. a 61. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 369, který se nachází v ul. Husova, části pozemku p. č. 56, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu, části pozemku p. č. 3333 a části pozemku p. č. 3334, k. ú. Frýdlant, které se nacházejí za objektem bývalé restaurace Koruna, Hág, Frýdlant.

- s vyhlášením výběrového řízení na „Výstavbu dětského hřiště a altánu v městském parku ve Frýdlantu“, a na „Archeologický výzkum v rámci regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“

- se zamezením průjezdu z ul. Husova do ul. Dvořákova u Farmářských služeb osazením pevné překážky - sloupku

- s prodloužením nájemní smlouvy na restauraci Beseda, Tyršova 927, Frýdlant s firmou ROUL s. r. o. do 30. 9. 2009 za stávajících podmínek s tím, že dále bude nájemcem předložen záměr dalšího pronájmu s uvedením participace jednotlivých oprav na objektu č. p. 927.

- s uzavřením nájemní smlouvy s panem P. Schleichertem a s p. M.Štěpánkem o pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1124, ul. Fügnerova

- s přidělením bytu č. 32 v DPS v ul. Novoměstská 1065 paní K. Vojáčkové, bytu č. 33 panu J. Stolejdovi a bytu č. 23 manželům Vrabcovým.

- s předloženým návrhem na snížení běžných výdajů rozpočtu na r. 2009, a souhlasí s jeho zapracováním do pololetní úpravy rozpočtu na r. 2009.

- se žádostí paní MUDr. E. Jančáryové na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 977, ul. Bělíkova, Frýdlant také pro pana M. Jančáryho

- s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 74, nám. T. G. Masaryka

Rada města schvaluje:

- vítěze výběrového řízení na „Dodávku hasičského žebříku“ a na administrativní řízení projektu „Regenerace náměstí T. G. Masaryka“

Rada města vzala na vědomí:

- vyhlášení výběrového řízení na „Rekonstrukci ulice Hejnická “ a na „Rekonstrukci tělocvičny ZŠ Purkyňova - LEADER“

- vyhlášení výběrového řízení na „Výstavbu dětského hřiště a altánu v městském parku“ a na „Archeologický výzkum v rámci regenerace náměstí T. G. Masaryka“

Rada města nesouhlasí

- s výsledekem výběrového řízení veřejné zakázky na práce na ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant, a jako vítěze akce nátěru střechy určuje s nejlevnější nabídkou p. J. Mora a jako vítěze akce opravy římsy a fasády určuje s nejlevnější nabídkou p. M. Jurkoviče

- s odkupem nemovitosti č. p. 4019 včetně pozemku p. č. 3241/1, k. ú. Frýdlant z vlastnictví firmy TRIO Frýdlant, s. r. o. v likvidaci

Různé:

otevření jednotky DIOP ve frýdlantské nemocnici, finalizace prací na rekonstrukci fasády a střechy frýdlantské nemocnice, rekonstrukce ZŠ Husova, rekonstrukce hasičské zbrojnice, Valdštejnské slavnosti 2009, Soušská silnice, Garni, informace o veřejné službě, záměr nákupu objektu Havlíčkova

23.6.2009 8:41:25 | přečteno 1091x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load