ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 54. a 55. zasedání rady města

Rada města schvaluje:

- zadání výběrového řízení a složení hodnotící komise na akce:

1.) Výměna oken a vyzdění balkónových lodžií - Školní 1189, Frýdlant
2.) Oprava fasády, podlahy, půdních prostor a zateplení stropu - Železná 824, Frýdlant
3.) Výměna oken v ul. Sv. Čecha č.p. 4

- vítěze výběrového řízení na „Stavební úpravy objektu garáže a kotelny SDH ve Frýdlantu“ - firmu BaF,s.r.o.

Rada města souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 897/1 o výměře cca 1500 m2, části p. p. č. 914 o výměře cca 640 m2, k. ú. Frýdlant. Podmínky prodeje: pozemky prodány jako jeden celek, obálková metoda, 4 kola.

- s vyhlášením záměru na prodej p. č. 4013/4 o výměře 2 m2, 551/1 o výměře cca 255 m2, p.p.č. 325/2 o výměře cca 70 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází za objektem č. p. 71 v ul. ČSA, Frýdlant.

- s přidělením bytu č. 14 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant na dobu určitou do 30. 9. 2009 panu Vladimíru Vránovi

- s určením osob a cen za autorský a technický dozor pro tyto akce: „Zateplení ZŠ Husova ve Frýdlantu“, „Oprava zdi v Bělíkově ulici ve Frýdlantu“ a „Výstavba víceúčelového hřiště ve Frýdlantu“

- s vyhlášením výběrového řízení na „Regeneraci městského parku ve Frýdlantu“ a na statické zajištění objektu „Betlému“ a souhlasí s návrhem jejich zadání

Rada města bere na vědomí :

- zprávu o stavu krizových a havarijních plánů města a ORP
- zprávu Městské policie Frýdlant za rok 2008
- zprávu o hospodaření v městských lesích za rok 2008 předloženou lesním hospodářem p. Ing. J. Pánkem.
- oznámení o akci Fryyfest

Rada města neschvaluje :

- žádost domovních důvěrníků objektů v ul. Bezručova č. p. 1142, 1143, 1144 a 1145, Frýdlant o opravu povrchů v okolí domů do doby, než bude zpracován projekt revitalizace tohoto sídliště

Rada města odkládá:

- přidělení bytové jednotky v ul. Komenského č.p. 736
- rozhodnutí o dočasném umístění pevných překážek - 9-ti ks ocelových sloupků podél objektu č. p. 72, v ul. ČSA, Frýdlant.

3.4.2009 11:29:57 | přečteno 1229x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load