ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 52. a 53. zasedání rady města

Rada města schvaluje:

- směrnici pro prodej majetku města Frýdlantu formou obálkové metody

- vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č.922/2, 1407 v k.ú. Frýdlant

- vítěze výběrového řízení na „Výstavbu víceúčelového hřiště v ul. Strmá pana M. Jurkoviče a vítěze výběrového řízení na „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Husova ve Frýdlantě“ společnost STATUS, a. s.

- schvaluje výpůjčku radaru Display GR42- Sierzega - informační měřic a ukazatel rychlosti od firmy Telmo, s.r.o.

- záměr nákupu pozemku p. č. 1957, k. ú. Frýdlant od společnosti Slezan Frýdek Místek, a. s. za účelem výstavby okružní křižovatky v lokalitě

Rada města souhlasí:

- s přidělením bytu V DPS Novoměstská paní E.Včelné

- s úpravou výše vstupného do městského muzea

- s poskytnutím příspěvku na rekonstrukci zvonů v kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu ve výši 110 tis. Kč

- s vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu dne 10.3. 2009 v rámci celosvětové kampaně vlajka pro Tibet

- poskytnutím finančního příspěvku pro DUET - kulturní a taneční klub E. Kopalové Frýdlant, o. s. ve výši 8.000,- Kč.

Rada města bere na vědomí:

- plánované opravy a údržbu na objektech nemocnice v r. 2009

- informaci o chodu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant

Rada města ukládá:

- starostovi zahájit výběrová řízení na rekonstrukci ul. Spojovací a Hejnická, Frýdlant.

4.3.2009 15:04:09 | přečteno 1029x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load