ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 51. zasedání rady

Rada města po projednání souhlasí:

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant, s paní H. Kančiovou za účelem provozování Hobby koutku.

- s částečnou adaptací bývalého klubu - č. p. 74, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant pro poskytnutí dočasného zázemí pro žáky ZŠ Frýdlant z důvodu rekonstrukce ZŠ Husova

- se změnou užívání a provedením stavebních úprav částí budovy staré chirurgie nemocnice Frýdlant pro zřízení oddělení DIOP /dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče/ a se změnou užívání v objektu gynekologie nemocnice Frýdlant s podmínkou zachování možnosti příjmu a provedení akutních porodů

- s předložením žádosti o poskytnutí dotace do Programu rozvoje venkova na vybudování dětské sestavy včetně pískoviště a altánu v městském parku v ulici Mezibranská

Rada města schvaluje:

- zvýšení úhrady za pedikérské služby ve Středisku sociální péče Frýdlant

- plnění jmenovitých úkolů ředitele Bytového hospodářství Frýdlant za II. pololetí r. 2008 a stanovuje úkoly pro r. 2009

- vítěze výběrového řízení na opravu fasády a výměnu oken ne objektech č.p. 469 a 475 v ulici Vrchlického, kterým se stala firma VaN CL, s.r.o. z České Lípy a vítěze na pořízení šatních skříněk pro ZŠ Purkyňova, Frýdlant, kterým se stala firma Školičky, s. r. o.

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za uplynulý rok
- daňové výnosy města Frýdlant za rok 2008

4.3.2009 15:02:32 | přečteno 1048x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load