ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 70. a 71. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s navýšením ceny za provedení víceprací při rekonstrukci ul. Hejnická cca o 405 tis. Kč a s prodloužením termínu dokončení do 30. listopadu 2009

- s prodloužením nájemní smlouvy s firmou B+F s. r. o. na nebytové prostory v přízemí objektu č. p. 146, ul. Raisova, Frýdlant (železářství) a s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci tohoto objektu s firmou B+F s. r. o.

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 2197/25, který se nachází v ulici Jiráskova, a na prodej pozemků p.č. 3062/2,3, které se nacházejí za motorestem Daniela, pozemku p.č. 1152 v ul. Bělíkova, pozemku p.č. 1605 v ul. Dlouhá, pozemku p.č. 671/1 v ul. Míru,

- s poskytnutím daru ZŠ praktické a ZŠ speciální Frýdlant, Husova 784, Frýdlant od GE Money Bank, a.s., prostřednictvím svého hnutí dobrovolníků ELFUN.

- s návrhem zadání výběrového řízení na „Regeneraci náměstí T. G. M.asaryka“

Rada města schvaluje:

- operační plán zimní údržby místních komunikací ve městě Frýdlant na období od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2010

- investiční záměr Služeb města Frýdlantu na pořízení techniky pro komunální údržbu města Frýdlant, a ukládá řediteli Služeb města Frýdlant ve spolupráci s investičním oddělením MěÚ vypsat veřejnou zakázku na její pořízení.

Rada města vzala na vědomí:

- stav stromořadí nad skateparkem
- situace okolo ČOV - Frýdlant
- kanalizace a umístění veřejného osvětlení ve Spojovací ulici

Rada města neschvaluje:
- žádost paní Huong Hoang Lan o povolení 5 výherních hracích automatů s maximální výhrou 750,- Kč v prostorách restaurace Slovanka

10.12.2009 11:45:47 | přečteno 1130x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load