ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 68. a 69. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 3120/2 o výměře 146 m2, k. ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Zámecká u objektu č. p. 4067, Frýdlant

- s přidělením bytové jednotky o velikosti 1+0 v ul. Mlýnská paní R. Jarkové

- s přidělením bytu č. 46 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant paní B. Bílkové a bytu č. 174 paní V. Kuthanové

- s úpravou systému svozu komunálního odpadu v Albrechticích u

Frýdlantu a to následovně:

- s úpravou systému svozu komunálního odpadu v Albrechticích u Frýdlantu a to následovně:

· Svoz komunálního odpadu prostřednictvím velkoobjemového kontejneru bude nahrazen svozem prostřednictvím nádob 110 l a pytli.

· Trvale nahlášení občané mají nárok na přistavení nádoby 110 l/ do 4 osob - poplatek 500,-Kč/osoba.

· Ostatní poplatníci mají nárok na 7 ks pytlů /rok - poplatek 250,-Kč/nemovitost/rok (pytle budou vydány proti potvrzení v areálu A. S. A. Frýdlant, kde také bude možnost si je přikoupit)

· Svozová místa budou určená v oznámení o změně systému svozu v závislosti dle dopravní dostupnosti.

· Svoz prostřednictvím velkoobjemového kontejneru bude zrušen nejpozději k 1. 12. 2009.

- s pronájem objektu restaurace Beseda, ul. Tyršova č. p. 927, Frýdlant. Podmínky pronájmu: nájemné do 31. 12. 2010 ve výši 10.000,- Kč/měsíc, nájemné od 1. 1. 2011 ve výši 20.000,- Kč/měsíc

- s uzavřením nájemní smlouvy na restauraci Slovanka, ul. Družstevní, Frýdlant s paní Huong Hoang Lan, Děkanská 84, Frýdlant

Rada města schvaluje:

- s využitím stávajících dětských prvků dětské herny z městského parku v areálu tenisových kurtů

Rada města vzala na vědomí:

- informaci o nákladech na opravu střech na objektech č. p. 683 v ul. Komenského, Frýdlant a č. p. 729 v ul. Tyršova

- zprávy o zahájení školního roku 2009/2010 na frýdlantské ZŠ, ZUŠ a MŠ a na ZŠ praktické a ZŠ speciální

Rada města neschvaluje:

- vyhlášení záměru na prodej řadové garáže č. 21 v ul. Družstevní

- záměr převodu vozidla AVIE 31 odtahová pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantu.

Rada města ukládá:

- ředitelce ZŠ,ZUŠ a MŠ předložit koncepci dalšího rozvoje škol pro roky 2010 - 2015

2.11.2009 13:35:35 | přečteno 1212x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load