ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 43. a 44. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 1432 o výměře cca 1300 m2 a pozemku p. č. 1488 o výměře cca 800 m2, vše k. ú. Frýdlant, části pozemku p. č. 68/1 o výměře cca 190 m2 a části pozemku p. č. 73/4 o výměře cca 200 m2, vše k. ú. Albrechtice.

- s realizací oprav místních komunikací dle předloženého plánu s firmou SILKOM, s. r. o., Frýdlant

- s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1124, Fügnerova ul., Frýdlant, o výměře 25 m2 a na pronájem restaurace Slovanka, ul. Družstevní, Frýdlant

- vyhlášení výběrového řízení na akci „Výstavba osobního výtahu a schodišťové plošiny pro imobilní občany v budově radnice ve Frýdlantu“, vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava garáže hasičské zbrojnice Frýdlant“

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu o zahájení školního roku 2008/2009 na ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant předloženou ředitelkou školy paní Mgr. Věrou Dunajčíkovou.
- zprávu starosty o nájemní smlouvě se společností Nemocnice Frýdlant
- dopis společnosti Slezan Frýdek-Místek, a. s. o nabídce odkoupení ČOV Frýdlant.
- bere na vědomí prodej nepotřebných oken (majetku města) pracoviště ZŠ Purkyňova při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a souhlasí s tím, že výtěžek z prodeje oken bude příjmem příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rada města schvaluje:

- odpis nedobytných pohledávek dle přiložených seznamů pro Město Frýdlant v celkové výš 105.934,- Kč a pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant v celkové výši 4.669,- Kč.

Rada města ukládá:

- vedoucímu odboru majetkosprávního seznámit vlastníky bytových domů č. p. 1128 - 1130, Holečkova ul., Frýdlant s cenou za prodej pozemků kolem zmíněných bytových domů
- starostovi do 30. 10. 2008 předložit návrh statutu a obsazení kulturní komise jako poradního orgánu rady města.

Rada města nesouhlasí:

- zřízením vyhrazených parkovacích míst před domy č. p. 1296 - 1299, ul. Družstevní, Frýdlant a dále se bude zabývat žádostmi o vyhrazené parkování pouze v případě držitelů průkazu ZTP/P
- s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 4088/1 o výměře cca 800 m2, k. ú. Frýdlant.
- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p. č. 897/1, k. ú. Frýdlant a ukládá vedoucímu odboru majetkosprávního prověřit podmínky záplavového území na Řasnickém potoce

18.10.2008 10:41:38 | přečteno 1121x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load