ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 41.,42. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemků p. č. 3411, 4754, 4755 v k. ú. Frýdlant, pozemku p.č. 319/7 v k.ú. Albrechtice. Způsob prodeje: obálková metoda, vyvolávací cena dle pravidel.

- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č. p.381, ul. Husova, Frýdlant s firmou FOLDA s. r. o, Frýdlantská 540, Raspenava na dobu určitou od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2013 za stávajících podmínek.

- s poskytnutím dřeva z městských lesů pro MŠ Bělíkova na výrobu dřevěných prvků

Rada města schvaluje vítěze výběrových řízení na akce:

- „Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na zateplení ZŠ Bělíkova, Frýdlant“ p. Milana Vavrušku.

- „Vybudování sociálního zařízení pro učebnu autoškoly v objektu Havlíčkovo náměstí č. p. 302 - změna užívání stavby“ firmu - SANTO Pavel Hrdlička a Ivan Růžarovský.

- „Rekonstrukce objektu bývalé chirurgie“ a jako vítěze stanoví firmu BREX, s. r. o.

Rada města vzala na vědomí:

- zprávu o činnosti o. s. MOST K NADĚJI na Frýdlantsku a ukládá starostovi konzultovat s ředitelem sdružení žádost o možné spolupráci

Rada města schvaluje:

- členský příspěvek pro Svazek obcí SMRK dle schváleného rozpočtu na r. 2008 ve výši 40.000,- Kč.

- příspěvek z výtěžku výherních hracích automatů ve výši 10.000,- Kč pro Český svaz chovatelů Frýdlant na čestné ceny pro vystavovatele a propagaci v rámci akce Okresní výstava králíků a drobného zvířectva (26. - 27. 9. 2008 ve Vísce)

- členy konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1051/15, 1051/16 v k.ú. Frýdlant

11.9.2008 9:43:59 | přečteno 1257x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load