ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 38.,39. a 40 zasedání Rady Města Frýdlant

Rada města po projednání souhlasí:

- s přijetím daru od Nadace Preciosa ve výši 168 tis. Kč určenému k zakoupení šesti polohovacích lůžek s matracemi pro ženské oddělení Nemocnice Frýdlant, s. r. o.
- se zvýšením nájemného o maximální nárůst dle zákona č. 107/2006 Sb. a to na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Výše nájemného se stanovuje: Byty bez snížení kvality: a) 22,45 Kč/m2/měsíc b) 20,89 Kč/m2/měsíc, Byty se sníženou kvalitou: c) 18,13 Kč/m2/měsíc d) 16,65 Kč/m2/měsíc

- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1389, Fügnerova ul., Frýdlant s HC Frýdlant a s FC Slovan Frýdlant od 1. 9. 2008

- s přidělením bytu č. 13 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant, manželům Heleně a Jaroslavovi Chmelařovým, s přidělením bytu Mezibranská 150 velikosti 1+0 panu Jiřímu Hudákovi

- s vyhlášením konkurzu na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec. Konkurz proběhne v měsíci říjnu 2008. Předpokládaný nástup ředitele do funkce 1. 1. 2009.

- s darem dřeva z lesů města Frýdlant na výrobu hracích prvků pro MŠ Jiráskova

- se záměrem vyplácet od 1.10. 2008 dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí - formou poukázek ve výši 50% a v odůvodněných případech až 100% celkové vyplácené dávky. Posuzovatelem jednotlivých případů bude odbor sociálních věcí. Dodavatelem poukázek a garantem systému prodeje bude firma Accor Services CZ, s. r. o.

Rada města schvaluje vítěze výběrových řízení na akce:

- na vypracování územně analytických podkladů ORP Frýdlant firmu SAUL, s.r.o, na dodávku oken pro objekt Tyršova č.p.729 firmu UG-OKNA Liberec, na zpracování PD pro územní řízení - lokalita Novoměstská pro výstavbu rodinných domů firmu SIAL, s. r. o., na zhotovení projektové dokumentace na zastřešení zimního stadionu firmu KONSTRUKT, s.r.o.

- údržbu cyklostezky č. 3059 v úseku ul. Zámecká - Novoměstská, úpravu parkoviště u Hrnčířského náměstí a opravu opěrné zdi u školy - rekonstrukce ul. Bezručova provede firma Silkom, s.r.o.

Rada města vzala na vědomí:

- zprávy o bezpečnostní situaci na území města v 1. pol. r. 2008 přednesené velitelem Obvodního oddělení Police ČR Frýdlant p. Bc.J.Koškem a vedoucím strážníkem Městské policie Frýdlant p. F. Klozem.

19.8.2008 10:17:00 | přečteno 1178x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load