ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 36. a 37. zasedání rady města Frýdlant

Rada města po projednání souhlasí:

- s vybraným typem svítidel od výrobce ELTODO Citelum pro osvětlení městského parku
- s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor s firmou Oční JL, s.r.o. Praha
- s pronájmem nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 15 v ul. Kostelní s paní Marcelou Lajdovou

Rada města schvaluje:

- příspěvek z výherních hracích přístrojů ve výši 15 tis. Pro Spolek Frýdlantské okresní dráhy
- vítěze výběrového řízení na zateplení objektu tělocvičny a spojovacího traktu na ZŠ Purkyňova , na stavební úpravy prostor pro Městské informační centrum v budově radnice

Rada města vzala na vědomí:

- záměr Místní akční skupiny Mikroregionu Frýdlantsko na využití objektu č.p. 74 na nám. T.G.M.
- vyhlášení výběrového řízení na dodávku mobilního RTG přístroje pro Nemocnici Frýdlant, s.r.o., na opravu opěrné zdi u základní školy T.G.Masaryka, na zpracovatele územně analytických podkladů Obce s rozšířenou působností Frýdlant
- výsledky auditu příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant a Školní jídelny Frýdlant

19.8.2008 10:22:17 | přečteno 1030x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load