ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 28 a 29. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- se zadáním výběrového řízení na nákup užitkového automobilu pro Školní jídelnu Frýdlant
- s návrhem smlouvy o poskytnutí daru Římsko-katolické farnosti za spolupráci při uskutečnění adventního koncertu B.Basikové
- s vyhlášením výběrového řízení na výstavbu spojovací komunikace mezi ul. Luční a Krátkou, na rekonstrukci ulic Bezručova a K. Světlé
- s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 15, ul. Kostelní
- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 91/2, 313/4 v k.ú. Albrechtice, p.p.č. 1999/9, p.č. 3333, 3334, 457/2, 457/4 v k.ú. Frýdlant
- s Programem prevence kriminality na rok 2008
- se zhotovením mříží do oken v přízemí objektu č.p. 176, ul. Míru
- s uzavřením komisionářské smlouvy na rok 2008 na provozování dětského dopravního hřiště s tenisovým klubem Frýdlant

Rada města schvaluje:

- výši základního nájemného z nebytových prostor na 500,- Kč/m2/rok a to od 17.1. 2008, horní hranice není omezena a dále ukládá starostovi do konce dubna 2008 předložit radě města k projednání návrh na změnu systému placení nájemného z nebytových prostor od 1.7. 2008

- nájem části pozemku p.č. 2594/1 v k.ú. Frýdlant za účelem výstavby parkoviště v rámci projektu Hotelu Antonie

- záměr účasti na projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa a Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa

Rada města odkládá:

- pronájem pozemku p.č. 920/1 v k.ú. Frýdlant - ul. Strmá

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej p.p.č. 2516 v k.ú. Frýdlan

Rada města vzala na vědomí:

- vyhlášení výběrového řízení na stavební úpravy objektu č.p. 137 v ul. Míru a objektu č.p. 4051 v ul. Zámecká
- zprávu ředitelů Bytového hospodářství Frýdlant a a Služeb města Frýdlantu za rok 2007 a stanovuje jim úkoly na rok 2008
- seznam dlužníků Bytového hospodářství Frýdlant, dále ukládá sestavit společnou evidenci dlužníků města a ukládá místostarostovi předložit návrh řešení na snížení dlužné částky

9.4.2008 9:31:51 | přečteno 1094x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load