ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 19, 20. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s prodejem hasičského auta IFA AS -16, r.v. 1979
- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 18 v k.ú. Albrechtice, p.p.č. 1864, 1578/2 v k.ú. Frýdlant /ul. Dlouhá/, 3912/2 v k.ú. Frýdlant
- s vyhlášením záměru na pronájem řadové garáže č. 21 v ul. Družstevní - podmíněno držením průkazu ZTP/P
- s uznáním vlastnického práva k objektu stálého lehkého opevnění v k.ú. Albrechtice
- s přijetím daru poskytnutého FVS,a.s. pro Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu „Putování za vodou ve Frýdlantu“
- s přenecháním 8 m3 dřeva z městského lesa proúčely výstavby dětských zařízení v areálu MŠ Jiráskova

Rada města schvaluje:

- nový ceník úhrad za poskytnuté služby Střediska sociální péče Frýdlant

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 2060/8, 2060/10, 2197/13 v k.ú. Frýdlant /Na Cikánce/, pozemku p.č. 1152 v k.ú. Frýdlant /ul. Bělíkova/,
- s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v I.patře objektu č.p. 74 na nám. T.G.M.
- s vyhrazením parkovacího místa před č.p. 1298-9 v ul. Družstevní
- s převodem pozemku p.č. 304/1 v ul. Husova

Rada města vzala na vědomí:

- vyhlášení výběrového řízení na opravu chodníkových těles v ul. Bělíkova

Rada města ukládá:

- majetkoprávnímu odboru návrhu o rozsahu a způsobu oprav objektu č.p. 1397 včetně předběžného vyčíslení nákladů těchto oprav

9.4.2008 9:26:24 | přečteno 1095x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load