ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 16, 17 a 18. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej řadové garáže v ul. Družstevní
- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 3795 v Zátiší, p.p.č. 3931/20, p.p.č. 304/1 v ul. Husova, p.p.č. 4754, 4755¨v ul. V Údolí, p.p.č. 1975, 1976 v ul. Tovární, p.p.č. 3123 v ul. Zámecká, části pozemku p.č. 4088/1 v blízkosti ul. Karolíny Světlé, části p.p.č. 1288/1 v ul. Vrchlického, části p.p.č. 3669/4 v Zátiší, s vyhlášením záměru na převod pozemku 378/5 na Hrnčířském nám.
- s umístěním pevné překážky do ulic Potoční a Luční
- se zadáním veřejných zakázek na výměnu oken v městských domech v ul. Vrchlického, Tyršova a vodovodního rozvodu včetně bojlerů v ubytovně GARNI ,
- se zvýšením nájemného v bytech ve vlastnictví Města Frýdlant
- s prodejem hasičského auta Škoda 706 RTH do vlastnictví Obce Heřmanice
- s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory v přízemí nákupního střediska SEVER

Rada města schvaluje:

- vítěze výběrových řízení na výměnu oken na jižní straně tělocvičny ZŠ Purkyňova, na zhotovení projektové dokumentace přechodů pro chodce a na rekonstrukci parkoviště u Hrnčířského nám., na opravu fasády budovy „B“ Městského úřadu, na opravu části rozvodů tepla a teplé vody v ZŠ Bělíkova, na úpravu nádvoří radnice ve Frýdlantu, na provedení Místního dohlížecího kamerového systému Frýdlant

- projekt Heřmanička a bere na vědomí záměry Spolku frýdlantské okresní dráhy

Rada města odkládá:

- žádost společnosti D.W.A. na koupi objektu č.p. 146 v ulici Míru

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na část pozemku p.č. 1480, p.č. 3912/2 , p.p.č. 2640/8 Pod Rozhlednou,
- s využitím umělé vodní nádrže p.p.č. 331/1 v k.ú. Albrechtice k umělému odchovu kachny divoké
- se snížením zpomalovacího retardéru v ul. Okružní, Frýdlant

Rada města vzala na vědomí:

- návrh řešení vymáhání pohledávek
- výsledky kontrol finančního výboru z Centrální školní jídelny a Služeb města Frýdlantu - zahradnictví a souhlasí s navrženými opatřeními

26.9.2007 16:25:06 | přečteno 1506x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load