ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace o 14. a 15. zasedání rady města

Rada města po projednání souhlasí:

- s převodem nepotřebných skladových zásob Služeb Města Frýdlantu na Město a souhlasí s jejich darováním ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
- s návrhem na rozdělení příspěvků na veřejně prospěšné účely z výtěžku z výherních hracích automatů včetně finanční podpory pro Místní akční skupinu Frýdlantsko na pořádání slavností sýra v roce 2007
- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2184/2 k.ú. Frýdlant a dále ukládá vedoucímu OMS jednat o přístupu k p.p.č. 2181 a o majetkovém vyrovnání pozemků pod MŠ Jiráskova
- s přidělením bytu 1+2 ČSA paní H.Huckové na dobu určitou do 30.4. 2008

Rada města schvaluje:

- služební cestu do Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant do Berlína

Rada města nesouhlasí:

- s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 702 v k.ú. Frýdlant

Rada města vzala na vědomí:

- nabídkové ceny firem Silkom,s.r.o. a Velcl-KAROna opravy komunikací a schvaluje realizaci jejich oprav ve schváleném rozsahu
- zprávu o činnosti Městského informačního centra Frýdlant

Různé:

dopravní situace v ul. ČSA, panelová cesta kurty - Hág, vypracování seznamu dlužníků

26.9.2007 16:23:34 | přečteno 1415x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load